ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩසටහන 2018.10.03 වන දින කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයෙහි දී පවත්වන ලද අතර එහිදී දැනුවත් කිරීමේ දේශනය පවත්වන ලද්දේ මධ්‍යම පරිසර අදිකාරියෙහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඩී.එම්.කේ. දිසානායක මහතා විසිනි.

 

 

 

 

 

News & Events

28
Aug2017

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018.11.28

  පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු රාජ්‍ය...

28
Aug2017

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍ය වැඩසටහන - 2018

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද  වෛද්‍ය ආර්.ඒ.පී.පී විජේවර්ධන මහතාගේ උපදේශනය...

Scroll To Top