පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු රාජ්‍ය ආයතන එක්ව පැවැත්වීමට නියමිත සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.11.28 වන දින ප.ව 2.00 ට පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

 

 

 

 

පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සංවිධාන සමිති සමග එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන් දිමේ වැඩසටහන 2018.10.10 වන දින පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ඒ සඳහා හලාවත රුධිර බැංකුව හා සම්බන්ධ සියළුම නිලධාරීන් විසින් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන ලදී.එක්සලන්ට් ක්‍රිඩා සමාජයේ මූලිකත්වයෙන් බොහෝ පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන සාර්ථක ලෙස අවසන් කර ගැනීමට හැකි විය.

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද  වෛද්‍ය ආර්.ඒ.පී.පී විජේවර්ධන මහතාගේ උපදේශනය යටතේ මෙම වැඩසටහන ඉතා සාර්ථක අයුරින් පල්ලම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

 

meditation program1ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් 2017 ජූලි මස 07 වන සිකුරාදා දින සීල භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ වැඩසටහන 2018.10.03 වන දින කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයෙහි දී පවත්වන ලද අතර එහිදී දැනුවත් කිරීමේ දේශනය පවත්වන ලද්දේ මධ්‍යම පරිසර අදිකාරියෙහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඩී.එම්.කේ. දිසානායක මහතා විසිනි.

 

 

 

 

News & Events

28
Aug2017

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2018.11.28

  පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු රාජ්‍ය...

28
Aug2017

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍ය වැඩසටහන - 2018

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද  වෛද්‍ය ආර්.ඒ.පී.පී විජේවර්ධන මහතාගේ උපදේශනය...

Scroll To Top